Jak wykonać wielokrotną ekspozycję

Jak wykonać wielokrotną ekspozycję

  Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniujmy wielokrotną ekspozycję jako mieszanie ze sobą wielu obrazów korzystając z dobrodziejstw fotografii cyfrowej 🙂

Czytaj więcej